Development - činnost ve stavebnictví, vytipování lokality, vypracování projektů, realizace a financování staveb.

Developer - je podnikatel (firma), zabezpečující rozvoj určitého území koncipováním změny řešené výstavbovým projektem, zhodnocuje pozemky s úmyslem docílit zisk, který dosahuje budoucím prodejem nebo nájmem zájemcům.

Činností developera se naše společnost zabývá již několik let a dá se říci, že velmi úspěšně. Realizované lokality byly prodané velmi brzy, a to hlavně díky zajímavému umístění, dobré ceně a v neposlední řadě i solidnímu jednání. Náš zákazník nemusel čekat na dokončení projektu občanské vybavenosti, ale mohl realizovat svou stavbu v podstatě okamžitě a to z toho důvodu, že naše firma realizuje projekty komplexně včetně komunikací, chodníků nebo i veřejného osvětlení.