Právo na odstoupení od Smlouvy o výpůjčce do 14 dnů
 
- platí pro smlouvy, které by byly uzavřené mezi naší společností a občanem        (nepodnikatelem)
 
Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
- Nemusíte uvádět důvod odstoupení od smlouvy.
- Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemně.
- Toto odstoupení od smlouvy je třeba zaslat doporučeně na adresu uvedenou ve     smlouvě o výpůjčce a nebo doručit osobně na adresu provozovny: BORA spol. s r.o., Sibiřská 390/III, Jindřichův Hradec, 37701, provozní doba Po-Pá 8.30-14.30 hod.
 
Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud odstoupení od smlouvy odešlete (doručíte) nejpozději v poslední den lhůty. Jestliže Vám poskytneme půjčku před obdržením Vašeho odstoupení od smlouvy, jste povinen nám půjčku vrátit i s úrokem do dne úplného splacení jistiny.Vrátit celou půjčku i s úrokem do dne úplného splacení jistiny jste povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy nezakládá nárok na nezaplacení smluvních pokut a poplatků, které vyplývají ze smlouvy a její smluvních podmínek.